ons durp sinds 2003 zichtbaar ien beeld

ons durp sinds 2003 zichtbaar ien beeldDoornenburgonline.nl
ons durp sinds 2003 zichtbaar ien beeld


Doornenburg 'n klein durpke groot ien doen en laote, waor we mekaor dagelijks ontmoete en ien onze
eige taol kunne praote. Daor waor de Rien zich splits en 't waoter begin te wringe, stroomt 't verder
dur de Waol, Panners kanaol en de langste rivier De Linge. Schutterstaol as Trouw, Dienstbaarheid en Broederschap zit dur 't durp hin verweve, da's te pruuve ien ons minse en het verenigingsleve. 
Same m zeuve andere durpkes op de kaort, vurme wij 't kloppend hart van gemeente Lingewaard.


 Neijs Rondum de Burcht                                                                      update 30 januari

Heen en Weer
Omroep Gelderland

Veerpont in de vaart - maandag 26 januari


 


Ome Nol
Oudste schutter en inwoner van Doornenburg
7 februari 1914 - 24 januari 2015

Arnold van Alst overleden - zaterdag 24 januari

Foto: Doornenburgonline.nl

Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat Arnold van Alst ons beter bekend als Ome Nol na een kort ziektebed op 100 jarige leeftijd is overleden. De uitvaart met Schutterseer zal plaatsvinden op woensdag 28 januari om 11.00 uur in de St. Martinuskerk van Doornenburg. Persoonlijk afscheid nemen kan van 10.15 tot 10.45 uur in het naastgelegen mortuarium.

Ome Nol was schutter ien hart en niere. Geboren op 17 februari 1914 werd ien 1931 op 17 jaorige leeftied lid van de schutterij. Van 1940 t/m 1982 was ie actief schutter as Piekenier ien 't kurps ''de Witte Ploeg''. Volges eige zegge een prachtige tied same m Vaandeldrager Jan Schouten. Ien 1948 schoot ie vur 't Koningsschap zonder medewete van zien vrouw Dora. Ien 1988 wjrd Nol onderscheije met de Eremedaille van de federatie St. Hubertus vur buitegewone verdienste. Keizer van de schutterij was ie ien '91 en '94. Op 17 april 2011 wjrd ie tijdes de algemene ledevergaodering van de schutterij benoemd tot Erelid en op Kermismaondag 19 september is ie op 't kasteel daorvur dan ok gehuldigd. Zien laotste onderscheijing kreeg tie wederum op een Kermismaondag. Nol wjrd dur 't bestuur van 't Europees instituut van verdienste ''de Nobele Orde van de Papagay'' benoemd en gehuldigd tot Officier ien de Orde van de Papagay. Nol was altied betrokke ok tijdes tal van renovaties en verbouwinge aon 't schuttersgebouw. Tot en met 't afgelope jaor was ie ok altied aonwezig en 'n graag geziene gast tijdes 't Koningsschiete of Keizerschiete. Nol kon ok bar geniete van 't jaorlijkse bezoek dur carnavalsvereniging De Riensplitsers waorbij de neije Pirns 'm huldigde as oudste ienwoner van ons durp en waorbij natuurlijke 'n biertje gedronke moes worde. Een vur mien markante ienwoner is hingegaon. Rust zacht Nol en bedankt vur alle jaore Trouw, Dienstbaarheid en Broederschap!

Wij wensen alle betrokkenen heel veel sterkte toe.

 


Amen
Geloofsgemeenschap Doornenburg

Laatste weekendviering - zondag 11 januari

Foto: Doornenburgonline.nl

Tsja en dan is 't zover, de allerlaotste weekendviering ien onze eige St. Martinuskerk. Bij binnekomst was de kerk al goed gevuld dur vurnamelijk oud geleuvige uut ons durp. Onze Schutterij was kleurriek aonwezig, de Harmonie zurgde vur de vrolijke noot en 't Herekoor en koor Jekadee zurgde vur de verheffende stem. Tijdes de diens mos ik iedere keer wjr trug dinke aon de tied da we as blaage verplich elke zondag mee naor de kerk moste. Same m mien twee brurekes zittend tusse vaoder en moeder krege we optied een lel as we zate te praote of te kliere. Vanaf ons 16de levensjaor moste we mar zien of we nog wilde gaon of nie. Um eerlijk te zien is 't d'r bij ons nie zo vaak mjr van gekomme mar volge we toch nog steeds de regel van mien vaoder, ''hou de kerk ien 't midde''. Helaas mede dur deze regel zulle onze oud geleuvige elke zondag mar motte zien hoe ze ien de kerk van Huusse of Haaldere komme en da was absoluut nie mien bedoeling. We gaon op naor de koffie!!

-Doordeweekse Eucharistievieringen St. Martinuskerk Doornenburg: elke 2e woensdag van de maand, 11 februari om 9.30 uur.
-
Ontmoetingsmoment met Pastor in 't Ontmoetingscentrum: vrijdagochtend om de 4 weken, 20 februari van 10.00 tot 11.00 uur.

 


Naor huus arts
Huisartsenpraktijk Doornenburg

Dokter Timmers stopt - dinsdag 6 januari

Foto: Doornenburgonline.nl

Volges de website van onze huusartsepraktijk zal dokter Timmers pjr 1 juli stoppe met zien werkzaamhede. Nao 30 jaor durpsdokter te zien gewis nimt ie rond juni afscheid van ons. Alleen al bij 't heure van zien naam dink ik geliek wjr trug aon mei 1996. Tijdes 'n aovond-klusje vur mien toenmalige baos zaag ik met 'n cirkelzaag drie vingertoppe deur van mien linkerhand. Bloejend as 'n gek wikkel ik de hand ien 'n rol papier en rij same met 'n collega richting de jste de beste arts die ik ien Gendt wis te viende. Met 't bloed sijpelend langs de rem kreeg ik te heure dat ie gin dienst ha en wjr deur verweze naor dokter Timmers ien Doornenburg. Ienmiddels was 't al tien uur saovonds da Timmers gemoedelijk de deur los dee en mien meenam naor de behandelkamer ien de Kerkstraot. Ien alle rus bekeek tie de gehavende vingers en trok bij elke vinger effe aon de peeze um te kieke of ze nie deur ware. Nao 'n aontal verdovingsspuite kon ik ien de wachstand want Timmers kreeg d'r nog twee spoedgevalletjes tussedeur. Rond half twaalf saovonds ht ie alles wjr aon mekaor gehech en iengepak. Bun nao die tied vur controles trug gewis ien de praktijk ien Gendt waorbij de diensdoende artse iedere keer wjr zeije dak geluk gehad h dak die dag bij dokter Timmers terech bun gekomme en nie ien 't ziekehuus. Tot aon de dag van vandaag bun ik 'm ok dankbaor vjur wat ie gedaon ht. Helaos kan ik nog steeds gin piano speule mar nog wel tien bier bestelle! Bij deze nogmaols ...

Dokter Timmers ... BEDANKT!!Jubelen
Harmonie St.Caecilia Doornenburg

Nieuwjaarsreceptie - zondag 4 januari

Foto: Doornenburgonline.nl
Manon en Alex Ubbink (25 jr) Door en Johan Otters (trofee)

Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van Harmonie St.Caecilia in 't OC is Alex Ubbink gehuldigd met z'n 25 jarig jubileum. Alex ontving uit handen van beschermheer Leonard van Nispen tot Pannerden de jubileum oorkonde uitgereikt en kreeg de insigne van de Nederlandse Muziekfederatie opgespeld. Tijdens de toespraak van Rob van de Sant volgde ok een aontal hints betreffende de winnaar van de 5e Kapelaan Walters Trofee. Halverwege de hints wis Johan Otters al genoeg en ston op van de stoel waorbij iedereen 't uut-gierde van 't lache. Ien n woord geweldig! Ojaa ..., en Bud Joosten had niks te vertelle mar schonk wel names 't instrumentefonds en ons durpelinge een cheque vur vier neije uniforme! Proficiat allemaol!
 

  Doornenburg online

  Evenementen 30/1
  Iengezonden berichten 30/1
  Neijs Rondum de Burcht
  Links
  Gastenboek
  Ondernemers 24/1
  Contact

  Volg ons ook op      Durps rubrieke

  Doornenburg
  Durp ien kaart
  WienterWonderDurp
  Doornenburgse Vlag
  MGZ Doornenburg
  Dodenherdenking 4 mei
  Ik ben een Doornenburger
  GVA Dames 1 - '88/'89
  De Gijsbrecht 2007

  Kiek onze durpsvriende


Vriende worde? da kan altied!


Durpsumroeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        - Lees hier meer Neijs Rondum de Burcht ien 't archief -CopyrightDoornenburgonline.nl 2003-2015 alle rechten voorbehouden.s       Flexwebhosting.nl